Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

UW PERSONEEL .. ONZE ZORG

OVER STRESSPREVENTIE & STRESSREDUCTIE

UPGRADING WERKPLEK


Wanneer de inrichting van werkruimten stressbevorderend blijkt, kunnen wij in samenwerking met een (binnenhuis) architect en in samenspraak met u en uw medewerkers een herinrichtingsplan opstellen en de uitvoering daarvan begeleiden. Meer weten? ln een vrijblijvend gesprek, waarvoor wij u graag op uw onderneming bezoeken, vertellen wij u hoe dit concreet werkt.


VOOR TEAMS EN/OF BEDRIJFSKADER


Naast individuele coaching kunnen wij ook coaching verzorgen voor teams, groepen of (bedrijfs) kader.

Wij zijn inzetbaar bij de begeleiding van activiteiten als

teambuilding, mediation en procesbegeleiding bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Meer weten? In een vrijblijvend gesprek, waarvoor wij u graag op uw onderneming bezoeken, vertellen wij u hoe dit concreet werkt. Of kijk bij de folder Teambuilding voor meer informatie.

APPLICATIECURSUS MENTAL COACHING VOOR MASSEURS


Voor de specifieke doelgroep masseurs en voor wie de opleiding tot masseur volgt, organiseren wij bij voldoende belangstelling een korte Applicatiecursus Mental Coaching. Doel is masseurs de methodische- en didactische basisvaardigheden over te dragen van Mental Coaching, opdat men in de diagnosestelling en behandeling naast de fysieke en fysiologische problematiek meer oog krijgt voor onderliggende mentale en psychologische problematiek. De nadruk ligt op het leren hanteren van mentale en psychologische processen. Het is vooral een ‘doe en ervaar cursus’. Deze cursus beslaat 6 dagdelen, verspreid over een periode van 3 maanden. In aangepaste vorm kan een applicatiecursus Mental Coaching worden ontworpen en uitgevoerd voor bijvoorbeeld teamleiders, voormannen en/of mensen in leidinggevende functies.

Meer weten? Kijk voor meer informatie op bij de Folder Applicatiecursus Mental Coaching of bel ons voor meer informatie. 

WHAT IS IN IT FOR YOU?


Onze werkwijze is concreet en direct. Wij spreken onze cliënten aan op hun denken (hoofd), voelen (hart & fysiek), op hun doen en laten (verantwoordelijkheid, collectief- en individueel, samenwerken in teamverband, etc.). Het spreekt voor zich dat dit werk enkel op basis van wederzijds vertrouwen kan worden verricht. Is dat vertrouwen er van beide kanten, dan zijn de resultaten er ook naar. Minder ongezonde stress op de werkplek. Minder arbeidsuitval wegens Burn Out. Gezonde werknemers die met plezier naar hun werk gaan. Persoonlijke groei. Men is meer betrokken op het team waar men deel van uitmaakt en het product of de dienst dat(die) wordt gerealiseerd. Het bedrijf of de onderneming waar men werkt, ervaart men meer als een werkgemeenschap in plaats van exclusief een bron van inkomen.