Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

UW PERSONEEL .. ONZE ZORG

OVER STRESSPREVENTIE & STRESSREDUCTIE

BIJLAGEN


FOLDERTEKSTEN


Voor wie behoefte heeft aan meer inhoudelijke informatie over de diensten die wij aanbieden zijn op deze pagina delen van folderteksten opgenomen. Samengevat valt te lezen: a. Wat een bepaalde dienst inhoudt; b. Hoe we werken en c. Wat je er aan hebben kunt (Resultaat).


Over praktische zaken en kosten valt elders op deze website te lezen. U kunt natuurlijk ook de gratis verkrijgbare folder bij ons aanvragen. Zie voor onze adresgegevens de rubriek Contact op deze site.

MENTAL COACHING


Er zijn vele vormen van coaching. Bij ons gaat het om 'Mental Coaching'.


We willen dat je, meer dan voor de coaching:

- bewustwording en persoonlijke groei of groei als team (groep) ervaart.

- individueel en/of gezamenlijk zelfvertrouwen vergroot.

- je repertoire van vaardigheden en mogelijkheden ontwikkelt,

vergroot en exploreert.


Coaching is bij ons 'Leren door ervaren' in het 'Hier en Nu' (heden), in plaats van in het verleden (Daar en Toen), of in de toekomst (Daar en Straks).


Je leert aan de hand van de 5 'Hier en Nu' kernvragen:

- Wat ben je aan het doen?

- Wat voel je?

- Wat wil je?

- Wat vermijd je?

- Wat verwacht je?


Soms wordt er tussentijds een opdracht uitgevoerd met als doel te reflecteren op je eigen functioneren. Voor de vorm van de opdracht putten we uit: schrijven, muziek, theatraal drama, Gestalttraining.


Deze wijze van coachen is concreet, direct, altijd solidair met de coachee en helpt je dat je sterker en vrolijker in het leven komt te staan. Je leert stress en tegenslag beter te hanteren. Je slaagt er in een evenwicht te vinden en te bewaren tussen je werk of studie en je privéleven.
WHAT IS IN IT FOR YOU?

Je leert:

- stil te staan bij jezelf. De mens te zijn die je altijd al was, in plaats van die je denkt te moeten zijn.

- meer te voelen en te leven vanuit je hart, zonder je denken te vergeten.

- te ontdekken wat je in de kern in jouw leven hebt te doen.

- contact te maken met je angsten, er vrienden mee te worden en liefdevol met jezelf en met je angsten om te gaan.

- te leven in een harmonie tussen lichaam, emotie en geest en vanuit realistische opties.

- je focus te richten op 'de Ander' en van daaruit samen te werken.
CHINESE GEZONDHEIDS (STOEL) MASSAGE


Je zit op een speciale massagestoel die een comfortabele houding biedt. Je wordt gemasseerd, zonder dat je je hoeft om- of uit te kleden.

Er wordt gebruik gemaakt van TuiNa technieken, gebaseerd op de basisprincipes uit de Traditionele Chinese Geneeskunde(TCG): Meridianen, Qi, Yin en Yang.


Je ervaart een diep doordringend effect waardoor je je energieker,

losser en vrijer gaat voelen. De werking is preventief voor klachten die door veel zitten, in een verkeerde houding zitten en stress, ontstaan. Nek- en rugklachten kunnen hiermee voorkomen worden.

Je energie kan vrijer stromen.


TuiNa massage brengt je op een veilige en vriendelijke manier in balans. TuiNa massage reinigt de organen en bevordert een goede conditie. TuiNa massage heeft zowel een ontspannende-

als geneeskrachtige werking.


Deze massage wordt gegeven door gecertificeerde masseurs en kan een verschillende duur hebben: 10, 15 of 20 minuten, of zelfs een uur, al naar gelang uw behoefte.WHAT IS IN IT FOR YOU?

Wanneer je:

- klachten ervaart aan je gewrichten, wervelkolom, spieren, knie, pezen of

- blokkades van zowel fysieke als emotionele aard ervaart.

- last hebt van angsten of depressieve gevoelens; of

- belemmeringen ervaart in de bloedcirculatie, lichamelijke en geestelijke, c.q. mentale weerstand, of

- gewoon zin hebt jezelf te verwennen met een heerlijke lichamelijke en geestelijke ontspanning ....


Dan is TuiNa Chinese (stoel) gezondheidsmassage iets voor jou!

TUINA THERAPEUTISCHE MASSAGE (TCG)


Deze massagevorm is geschikt voor mensen met meer ernstige en vaak chronische klachten. Wanneer stoelmassage onvoldoende helpt kan deze massagevorm, al dan niet in combinatie met andere behandelvormen, aangewezen zijn. Zowel ten behoeve van diensten aan medewerkers in uw bedrijf, alsook aan particulieren bieden wij deze massagevorm aan.

De naam TuiNa is opgesplitst uit twee Chinese karakters, waarbij TUI "duwen" betekent en NA staat voor "grijpen". TuiNa is dus een 'duw-grijp' massagetechniek.


TuiNa is een klassieke massagevorm uit de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) en is meer van tweeduizend jaar oud.


Je ligt op een massagetafel in een comfortabele houding. De massage kan gekleed worden uitgevoerd. Soms is het echter nodig dat het lichaamsdeel dat wordt behandeld wordt ontbloot,

zodat de huid met massageolie kan worden ingesmeerd en huid-op-huid contact mogelijk is.


Door middel van speciale massage- en mobilisatietechnieken richt TuiNa zich op het herstellen van de balans in lichaam en geest. Er wordt een vrije stroom van energie op gang gebracht.
WHAT IS IN IT FOR YOU?


TuiNa wordt toegepast bij klachten aan gewrichten, wervelkolom, spieren en pezen.


De massage verwijdert blokkades van zowel fysieke- als emotionele aard, reinigt organen, bevordert de bloedcirculatie en verbetert de lichamelijke-, geestelijke- en emotionele weerstand.


TuiNa is als ondersteunende behandeling zeer geschikt voor mensen met depressieve klachten. Bij behandeling van depressieve klachten adviseren wij soms tevens een aantal Mental Coaching gesprekken te hebben. De combinatie van gesprek èn massage blijkt zeer effectief.


TuiNa Therapeutische Massage brengt je op een veilige en vriendelijke manier in balans en bevordert een goede conditie.


TuiNa Therapeutische Massage brengt je doorgaans een heerlijke lichamelijke en geestelijke ontspanning.APPLICATIECURSUS MENTAL COACHING

VOOR MASSEURS


IETS OVER PSYCHOSOMATIEK

Lijf, geest en emotie zijn direct verbonden met elkaar. Zo weten we dat langdurig opgekropte spanningen en ingeslikte emoties zich kunnen vastzetten in je lijf en zo lichamelijke klachten kunnen veroorzaken waarvoor, strikt medisch gezien, geen oorzaak is te vinden. Het omgekeerde, dat een niet behandelde ernstige lichamelijke klacht, zich omzet in een depressie, is ook mogelijk. Vage klachten worden dit wel genoemd. Voor wie het treft: het lijden is er niet minder om. In veel gevallen gaat het om stress-gebonden stoornissen. Komt een cliënt bij de masseur met klachten als deze, dan is massage alleen vaak niet voldoende. Massage maakt los wat vast zit, helpt tegen pijn en verlicht zeker tijdelijk. Wil de blokkade duurzaam worden opgeheven, dan is verwerking van de opgelopen frustraties nodig. Dat kan middels een combinatie van coaching (procesgericht gesprek) en massage. Wij horen van masseurs dat in hun opleiding weinig aandacht wordt besteed aan het onderdeel coaching van cliënten. Vandaar ons aanbod voor deze applicatiecursus.


JE LEERT OP DEZE CURSUS


Kort door de bocht: je leert je cliënt tijdens het masseren en in gesprek hetzelfde te doen wat de postbode ook doet, namelijk de liefdesbrieven en de rekeningen in de juiste brievenbus stoppen. Goed adresseren! Adresseer je onjuist dan geeft dat verwarring, communicatiestoornis en conflict. Stop je alle rekeningen in de eigen brievenbus, dan word je overspannen.


Thema's die in deze bijscholingscursus aan de orde komen:

- de kunst van het voeren van een coaching gesprek

- positie van de masseur bij coaching

- oefenen in zelfreflectie en reflectie op de ander

- fasen in een coaching traject

- "Hier en Nu', 'Daar en Toen', 'Daar en Straks'

- de 5 kernvragen bij Mental Coaching

- vormen van coaching: toedekkend, tranquilerend,

confronterend, provocerend

- gesprekstechnieken

- non-verbale communicatie

- overdracht en tegenoverdracht

- containment

- spelvormen

- coaching in groepen


Het is vooral een 'doe en ervaar' cursus. De theorie krijg je van ons ter plekke erbij. Geen dikke syllabi doorworstelen. Wel veel oefenen, spel, leren van en met elkaar.


WHAT IS IN IT FOR YOU?


Je leert je cliënten:

- stil te staan bij zichzelf. De mens te zijn die hij/zij altijd al was, in plaats van wie je denkt te moeten zijn

- meer te voelen vanuit zijn/haar hart, zonder denken te vergeten

- te ontdekken wat hij/zij in de kern heeft te doen in het leven

- contact te maken met zijn/haar angsten, er vrienden mee te worden en liefdevol met zichzelf en met zijn/haar angsten om te gaan.

- te leven in een harmonie tussen lichaam, emotie en geest vanuit realistische opties

- de focus te richten op 'de Ander' en van daaruit samen te werken.